Arazzi-photo

จักรพรรดิที่ประกาศตัวเป็น คริสต์เตียนคนแรก จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1

August 28, 2017 admin 0

จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ในสมัยนั้นจักรวรรดิโรมันได้มีการแงการปกครองออกเป็น 2 ฝั่งคือ ตะวันตกและตะวันออก คอนสแตนตินนั้นได้ปกครองทางตะวันออกส่วนตะวันตกนั้นได้ปกครองโดยแม็กเซนซิอุ ส ซึ่งทั้ง 2 ฝั่งเคยได้มีการทำศึกแย่งชิงความเป็นใหญ่ในปี ค.ศ. 312

julius-caesar

กำเนิดจักรพรรดิจูเลียสซีซาร์

August 3, 2017 admin 0

จูเลียส ซีซาร์ แม่ทัพใหญ่แห่งโรมันซึ่งมีฐานอำนาจทหารอยู่ที่แหลมอิตาลี สเปน กรีก และอียิปต์ ได้เข้าควบคุมกรุงโรมต่อมาเขาได้รับสถาปนาเป็นผู้เผด็จการและมีอำนาจสูงสุด เทียบเท่ากษัตริย์ ซึ่งในขนาดนั้นขณะนั้นโรมันยังคงปกครองในระบอบแบบสาธารณรัฐ แต่อำนาจขององค์กรการเมืองถูกลิดรอน