Carpophorus

ตำนาน Carpophorus Gladiator หนึ่งเดียว

September 25, 2018 admin 0

เขามีความแตกต่างจาก Gladiator คนอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ล่ำลือ จากการเอาชนะ Gladiator มนุษย์เหมือนกัน แต่  สำหรับ Carpophores จัดอยู่ในกลุ่ม Bestiarii หรือ Gladiator ที่ต่อสู้กับสัตว์ ไม่ใช่มนุษย์ โดยเหล่าผู้ปกครองจะทำกาซื้อสัตว์ป่าอันดุร้ายและทรงพลังทั้งหลาย เช่น สิงโต , เสือ , ช้าง , หมี […]