จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ในสมัยนั้นจักรวรรดิโรมันได้มีการแงการปกครองออกเป็น 2 ฝั่งคือ ตะวันตกและตะวันออก คอนสแตนตินนั้นได้ปกครองทางตะวันออกส่วนตะวันตกนั้นได้ปกครองโดยแม็กเซนซิอุส ซึ่งทั้ง 2 ฝั่งเคยได้มีการทำศึกแย่งชิงความเป็นใหญ่ในปี ค.ศ. 312 แล้วฝ่ายชนะก็ทางฝ่ายคอนสแตนตินจึงได้รวมไว้เป็นหนึ่งเดียวกันในปี ค.ศ. 324 จักรพรรดิได้มีการพัฒนาเมืองขึ้นมาใหม่และเมองไบเซนเทียมเป็นเมืองหลวงและต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงคอนสแตนติโนเปิล คอนสแตนตินั้นได้มีการประกาศให้คริสต์เตียนเป็นศาสนาถูกต้องตามกฎหมายในโรมันและให้ความอิสรภาพในการนับถือศาสนากับประชาชน จักรพรรดิคอนสแตนตินเลยได้เป็นจักรพรรดิโรมันพระองค์แรกที่นับถือศาสนาคริสต์ตามบัญญัติกฎหมายแห่งมิลาน โดยจักรพรรดิลีซีนีอุสซึ่งเป็นจักรพรรดิร่วมกลับพระองค์ คอนสแตนตินนั้นเป็นจักรพรรดิที่ใช้ศาสนาในการปกครองจักรวรรดิ จนทำให้ทุกคนหันมานับถือศาสนาคริสต์แทนการบูชาพระอาทิตย์เมื่อเปลี่ยนแปลงให้ผู้คนนับถือคริสต์เตียนได้แล้วจึงเลยเป็นการทำให้พระองค์ปกครองจักรวรรดิได้โดยง่ายและพระองค์นั้นเลยได้กลายเป็นผู้นำทางศาสนาสูงสุด พระองค์นั้นได้รับเสียงสนับสนุนจากพวกบิชอปเป็นอย่างมากจึงทำให้เกิดการผสมกันระหว่างพวกคริสต์เตียนกับพวกนอกรีตเข้าด้วยกันและได้มีการกำหนดวัฒนธรรมมาใหม่ อย่างเช่น กำหนดวันประสูติของพระเยซูเป็นวันที่25 ธันวาคม ( วันเกิดพระอาทิตย์ ) , ทุกคนต้องเข้าโบสถ์ , เปลี่ยนวันฟื้นคืนพระชน เป็นวันอีสเตอร์วันอาทิตย์
จักรพรรดิคอนสแตนตินมีชื่อเต็มว่า  " Flavius Valerius Aurelius Constantinus " ครองจักรวรรดิโรมัน วันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 306 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 312 เมืองคอนสแตนติโนเปิลเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันมากว่าพันปีและได้สิ้นสุดความเป็นเมืองหลวงในสมัยออตโตมันเมือปี ค.ศ. 1453

หน้าหลัก
หัวข้ออื่นๆ
การขยายอำนาจของทหารโรมัน
โคลอสเซียมมรดกแห่งโรมัน
กำเนิดจักรพรรดิจูเลียสซีซาร์
การดำรงชีวิตของชาวโรมัน

จักรพรรดิที่ประกาศตัวเป็น คริสต์เตียนคนแรก จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1

Gladiator นักรบผู้กล้าแห่งโคลอสเซียม
สมบัติทางวัฒนธรรมของชาวโรมัน
จักรพรรดิพระองค์แรกของจักรวรรดิโรมัน ออกัสตัส
จักรพรรดิจอมโหดแห่งกรุงโรม  เนโร
คาลิกูลา จักรพรรดิแห่งโรมันองค์ที่ 3
เฮเดรียนกำแพงแห่งชัยชนะ
มาสิโดเนียและฮานนิบาลพันธมิตรสงครามต่อสู้โรมัน
มหาสงครามความแตกหักของโรมันและอียิปต์
ตำนานภูเขาไฟวิสุเวียสหายนะของปอมเปอี
อาเดรียโนโปลิสความสิ้นสุดของโรมัน
คาร์เธจ สงครามที่ทำให้โรมยิ่งใหญ่มากขึ้น
สงครามแห่งยุทธวิธีการต่อสู้อันดุเดือด
ชัยชนะของคาร์เธจที่ลุ่มแม่น้ำเทรเบีย
กับดักของฮันนิบาลบนทะเลสาบทราซิเมน
สงครามคานาเอชัยชนะอันยิ่งใหญ่