พวกชาวโรมันใช้ระยะเวลานานมากกว่ากว่า 600 ปี ในการผสมผสานและหล่อหลอมวัฒนธรรมของตน ซึ่งได้เผยแพร่ไปทั่วจักรวรรดิโรมันที่กว้างใหญ่ไพศาล โดยที่ความโดดเด่นของวัฒนธรรมโรมันเกิดจากรากฐานที่แข็งแรง ซึ่งได้รับจากชาวกรีก และวัฒนธรรมของดินแดนอื่นๆ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผสานกับความเจริญก้าวหน้าที่เป็นภูมิปัญญาของชาวโรมันเอง ที่พยายามจะพยายามคิดค้นและสร้างระบบต่างๆ เพื่อดำรงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันเอาไว้ ทำให้จักรวรรดิโรมันเจริญก้าวหน้าอย่างมาก ทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และ สังคม โรมันมีกฎหมายมาตั้งแต่สมัยสาธารณรัฐ และในระยะแรกกฎหมายไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร การบังคับนำมาใช้กฎหมายเป็นไปตามวินิจฉัยของบรรดาผู้พิพากษา ซึ่งเป็นกลุ่มชนชั้นสูง ดังนั้นพวกสามัญชนธรรมดา จึงเรียกร้องให้เขียนกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต่อมาได้แกะสลักบนแผ่นไม้รวมกัน 12 แผ่นเรียกว่า กฎหมายสิบสองโต๊ะ ความโดดเด่นของกฎหมายโรมันคือ ความทันสมัย เพราะได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องไปกับโครงสร้างการปกครองที่ เปลี่ยนเป็นระบอบจักรวรรดิและสภาพแวดล้อมของบรรดาประชาชนในทุกส่วนของจักรวรรดิ นอกจากนี้แล้วตุลาการชาวโรมันยังมีส่วนทำให้เกิดการยอมรับในหลักการพื้นฐานของ กฎหมายว่า ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายเดียว ซึ่งรวมถึงกระบวนการยุติธรรมที่จะยึดเป็นแบบอย่างปฏิบัติต่อมาถึงปัจจุบันนั้นคือ ให้สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อน จนกว่าจะมีหลักฐานยืนยันอย่างแน่ชัดว่ามีการกระทำความผิดจริงกฎหมายของโรมัน ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการออกกฎหมายในทวีปยุโรปอย่างมากรวมไปถึงในส่วนของศาสนาคริสต์ด้วย สิ่งที่ดูแล้วน่าจะทำให้ชาวโรมันนั้นมีระบบและระเบียบที่มั่นคงขนาดนี้ นั้นอาจจะมาจากการที่พวกเขาไม่ทำผิดกฎหมายด้วยทำให้ประชาชนชาวโรมันอยู่ในระเบียบและไม่ออกนอกลู่นอกทาง จนทำให้สามารถสร้างอาณาจักรของตัวเองได้อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียว
หน้าหลัก
หัวข้ออื่นๆ
การขยายอำนาจของทหารโรมัน
โคลอสเซียมมรดกแห่งโรมัน
กำเนิดจักรพรรดิจูเลียสซีซาร์
การดำรงชีวิตของชาวโรมัน

สมบัติทางวัฒนธรรมของชาวโรมัน

Gladiator นักรบผู้กล้าแห่งโคลอสเซียม
จักรพรรดิพระองค์แรกของจักรวรรดิโรมัน ออกัสตัส
จักรพรรดิจอมโหดแห่งกรุงโรม  เนโร
คาลิกูลา จักรพรรดิแห่งโรมันองค์ที่ 3
จักรพรรดิที่ประกาศตัวเป็น คริสต์เตียนคนแรก จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1
เฮเดรียนกำแพงแห่งชัยชนะ
มาสิโดเนียและฮานนิบาลพันธมิตรสงครามต่อสู้โรมัน
มหาสงครามความแตกหักของโรมันและอียิปต์
ตำนานภูเขาไฟวิสุเวียสหายนะของปอมเปอี
อาเดรียโนโปลิสความสิ้นสุดของโรมัน
คาร์เธจ สงครามที่ทำให้โรมยิ่งใหญ่มากขึ้น
สงครามแห่งยุทธวิธีการต่อสู้อันดุเดือด
ชัยชนะของคาร์เธจที่ลุ่มแม่น้ำเทรเบีย
กับดักของฮันนิบาลบนทะเลสาบทราซิเมน
สงครามคานาเอชัยชนะอันยิ่งใหญ่