Banquet-rome

การดำรงชีวิตของชาวโรมัน

February 26, 2017 admin 0

ในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองของจักรวรรดิ โรมันนั้น ได้ทำให้บรรดาชนชั้นสูงชาวโรมัน และผู้มีฐานะร่ำรวยดำรงชีวิตได้อย่างฟุ่มเฟือย และหรูหราเป็นอย่างมาก ทั้งการสร้างคฤหาสน์ที่ใหญ่โต สุขสบาย มีสิ่งบำเรอความสะดวกอย่างครบถ้วน ลักษณะเด่นที่สะท้อนวิถีชีวิตที่ค่อนข้างหรูหราของชาวโรมันคืออ่างอาบน้ำ ซึ่งมีทั้งที่อยู่ในบ้านและในที่อาบน้ำสาธารณะ

intervention-rome

การขยายอำนาจของทหารโรมัน

February 7, 2017 admin 0

ความเข้มแข็งและความอดทนของทหารโรมันเป็น ปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการขยายอิทธิพลของ จักรวรรดิโรมัน กองทัพของโรมันมีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการต่อสู้ และมีประสิทธิภาพในการรบด้วย ความสำเร็จส่วนใหญ่เกิดจากการจัดองศ์กรภายในกองทัพที่ดีเยี่ยมและการฝึกฝน ที่มีวินัย ทหารให้มีประสิทธิภาพและมีวินัย โดยใช้บทลงโทษที่รุนแรง