Napoleon-Bonaparte

เหตุการณ์ที่ทำให้โลก รู้จัก นโปเลียน โบนาปาร์ต

May 11, 2019 admin 0

ประเทศฝรั่งเศสในอดีตเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยนักการทหารที่มีชื่อเสียงหลายคน แต่ละท่านต่างก็เคยสร้างวีรกรรมอันลือลั่นเอาไว้ แต่ที่สุดของนักการทหารทั้งหมดของประเทศฝรั่งเศสเท่าที่เคยมีมา ต้องเป็น นโปเลียน โบนาปาร์ต แบบไม่ต้องสงสัยเลย เค้าเป็นนักการทหาร นักการเมืองที่เก่งที่สุดคนหนึ่งเลย เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ชื่อของเค้าถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ทางด้านการเมือง