Roman-lamp

ประวัติตะเกียงโรมันที่พงตึก

September 11, 2019 admin 0

พงตึก คือ ชื่อชุมชนโบราณที่น่าเข้าไปศึกษา เพราะมีความแตกต่างกับเมืองโบราณในยุคทวารวดีอื่นๆ เนื่องจากเมืองโบราณในยุคเดียวกันจะมีคูดินล้อมรอบ หากแต่ที่นี่ไม่มี โดยตั้งอยู่บนฝั่งขวาของริมแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำแห่งสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดย ‘พงตึก’ ได้รับการยกย่องทางด้านวรรณกรรมมาตั้งแต่ยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น