จักรพรรดิพระองค์แรกของจักรวรรดิโรมัน ออกัสตัส

Rich-photo
ออกัสตัสเป็นจักรพรรดิองค์แรกของของจักรวรรดิโรมัน และได้นำเอาชื่อของตนเองมาตั้งเป็นชือในเดือนสิงหาคม ออกัสตัสนั้นมีพระนามเดิมว่า ออคเตเวียส มีศักดิ์เป็นหลานของ จูเลียส ซีซาร์  ออกัสตัสนั้นเป็นคนมีสติปัญญามาตั้งแต่เด็กๆ ในสมัยที่ออกัสตัสเป็นจักรพรรดินั้น เข้าได้สร้างจักรวรรดิโรมันให้มีกองทัพที่แข็งแกร่งเพื่อการป้องกัน จักรวรรดิโรมันและเขายังได้เป็นผู้สร้างจักรวรรดิให้มีระบบราชการทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีหรือระบบไปรษณีย์ ออกัสตัสยังได้เป็นคนสร้างจักรวรรดิโรมันให้มีความสวยงามกว่าจักรวรรดิอื่นๆ
photo-pic
และยังได้ทำให้อาณาจักรโรมันนั้นแพร่ขยายอำนาจอิทธิพลจนกว้างขวาง ในสมัยนั้นกองทัพจักรวรรดิโรมันของออกัสตัสนั้นเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในโลก มีผู้ชายประมาณราวๆ 300000 คนมาเข้าร่วมกับกองทัพ นอกจากที่ออกัสตัสนั้นได้สร้างอาณาจักรแล้วยังสร้าง ถนน , สะพาน , อุโมงค์เพื่อเชื่อมทางเข้ากับอาณาจักรด้วยกัน และในสมัยนั้น ออกัสตัสนั้นยังได้มีกองทัพเรือที่แกร่งคอยตรวจตระเวนแถว ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน การสร้างกองทัพแบบนี้จึงทำให้จักรวรรดิโรมันเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก การปกครองในจักรวรรดิโรมันในสมัย ออกัสตัส นั้นได้เป็นการปกครองแบบมีผู้นำเพียงคนเดียวนั้นก็คือการปกครองแบบเผด็จการ ตอนนั้น ออกัสตัสนั้นได้เข้าร่วมกับกองกำลังของ มาร์ก แอนโทนี และ มาร์คัส อมีเลียส เลพิดัส เป็นการปกครองแบบเด็จการนั่นเอง ออกัสตัสในตอนนั้นได้มีอำนาจเหนือโรมในหลายๆอาณาจักรและมีความทะเยอทะยาน เป็นอย่างมาก แต่หลังจากการล้มสลายของทั้ง 3 ออกัสตัส ก็ได้ให้อำนาจเป็นของวุฒิสภาโรมัน แต่เบื้องหลังลึกแล้วๆ
king-pic
ออกัสตัสก็เป็นผู้คุมอำนาจแบบเผด็จการเพียงผู้เดียว ถึงแม้หลังจากที่ ออกัสตัส ได้เสียชีวิตลงแล้ว จักรวรรดิโรมันก็ยังเป็นจักรวรรดิที่เข้มแข็งและอยู่อย่างยาวนานและมีชื่อ เสียงมายังรุ่นลูกรุ่นหลานให้ได้ยินมาจนถึงในปัจจุบัน เรื่องราวของอาณาจักรวรรดิโรมันนั้นได้ถูกสร้างมาทำเป็นภาพยนตร์อีกหลายๆ เรื่องบางเรื่องก็อิงมาจากเรื่องจริง ยังก็ตามถึงแม้ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรโรมันนั้นจะได้มีมาตั้งแต่ก่อนคริสต กาลแต่ก็ยังเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่ผู้คนรู้จักจวบจนถึงปัจจุบัน