อาเดรียโนโปลิสความสิ้นสุดของโรมัน

parth-pic

รู้กันอยู่แล้วว่าโรมเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก มีอำนาจอย่างล้นฟ้า แต่จะไม่มีศัตรูเลย ศัตรูของชาวโรมันมาจากตัวของโรมเองที่จะยึดครองอำนาจทุกอย่างมาเป็นของตัว เองและเข้าไปข่มขี่รัฐอื่น โรมันได้ยึดครองและขยายอำนาจอย่างรวดเร็ว จากเดิมโรมันเป็นที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่แถวแม่น้ำไทเบอร์ และได้สร้างรกหลักปักฐานที่นั้นและเมื่อมีจำนวนผู้เพิ่มขึ้นมาจึงก่อตัว สร้างตัวเองและสภาโรมันขึ้น และได้บุกยึดอำนาจในหลายๆแคว้นจนขยายออกไปสู้ในแทบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จนสามารถขยายอิทธิพลได้จนถึงทุกวันนี้จนกระทั้งเข้าไปใกล้จุดที่มุ่งหมายเอา ไว้นั้นก็คือคาร์เธจAcropolis-photo

เดิมที่แล้วคาร์เธจก็เคยเป็นเมืองขึ้นของแคว้นอื่นมาก่อนและได้รับอิสระมา เร็วนี้เมื่อชาวฟินิเชียนได้ไร้ซึ้งอำนาจแล้ว คาร์เธจจึงตั้งตนเป็นแคว้นอิสระและตั้งตัวปกครองตัวเองใหม่ และขยายอำนาจออกไปและเข้าตีแคว้นซิซิลีเพื่อยึดอำนาจ จนบัดนี้คาร์เธจก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการค้าขายบนแทบฝั่งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน และทำการผูกขาดการค้าทั้งหมดrome-eng

เป็นแคว้นที่มีการค้าที่รุ่งเรืองอยากมากในยุคสมัยนั้น โรมเห็นเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากและทำการประชุมกับสภาโรมผลออก มาก็คือให้ยกทัพไปยึดคาร์เธจ เพราะถ้าปล่อยเอาไว้อาจจะเป็นภัยต่อโรมในคราวหน้าก็ได้ ไม่นานกษัตริย์แคว้นซิซิลี ได้ขอความคุ้มครองจากโรมมาและโรมก็ได้ส่งกองกำลังลังเพื่อไปช่วยเหลือ 20000 นาย จนในที่สุดกองทัพที่น่ากลัวของคาร์เธจก็พ่ายแพ้อย่างราบคราบ และคาร์เธจก็ยอมเชื่อฟังโรมบอกว่าโรมมีอำนาจจริงๆ โรมจึงได้กลับมาฉลองชัยชนะที่สภาโรม