กำเนิดจักรพรรดิจูเลียสซีซาร์

julius-caesar

จูเลียส ซีซาร์ แม่ทัพใหญ่แห่งโรมันซึ่งมีฐานอำนาจทหารอยู่ที่แหลมอิตาลี สเปน กรีก และอียิปต์ ได้เข้าควบคุมกรุงโรมต่อมาเขาได้รับสถาปนาเป็นผู้เผด็จการและมีอำนาจสูงสุด เทียบเท่ากษัตริย์ ซึ่งในขนาดนั้นขณะนั้นโรมันยังคงปกครองในระบอบแบบสาธารณรัฐ แต่อำนาจขององค์กรการเมืองถูกลิดรอน เช่น การเพิ่มจำนวนของสมาชิกในสภาซีเนตจากเดิมซึ่งมีเพียงแค่ 300 คน เพิ่มขึ้นเป็น 900 คน และยังได้อนุญาตให้สมาชิกมาจากพลเมืองกลุ่มอื่นอีกด้วย นอกเหนือจากเดิมที่สงวนให้กับเฉพาะคนกลุ่มชนชั้นสูงเท่านั้น

battle-alesia

นอกจากนี้ซีซาร์ยังให้สถานะ พลเมืองโรมัน แก่ประชาชนทั่วไปตามเขตต่างๆ มากยิ่งขึ้น ในส่วนของนโยบายดังกล่าวช่วยเพิ่มอิทธิพลรวมถึงอำนาจของซีซาร์ เป็นเหตุให้มีผู้อิจฉาริษยาในอำนาจของเขา ซีซาร์ถูกลักลอบสังหารเมื่อปี 44 ก่อนคริสต์ศักราช ต่อมาในช่วงปี 27 ก่อนคริสต์ศักราช ออคเตเวียนซึ่งเป็นหลานชายของซีซาร์ ได้เปลี่ยนแปลงระบอบสาธารณรัฐเป็นระบอบแบบจักรวรรดิ และสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิออกุสตุส ครองอำนาจระหว่างปี 27 ถึง 14 ก่อนคริสต์ศักราช พระองค์ทรงเป็นทั้งประมุขสูงสุด ที่มีอำนาจในการปกครองด้านบริหารรวมถึงนิติบัญญัติ รวมทั้งเป็นจอมทัพอีกอีกตำแหน่งด้วย ในสมัยจักรพรรดิออกุสตุสนี้ จักรวรรดิโรมันได้ขยายอำนาจไปไกลถึงสเปน ซีเรีย และเขตลุ่มแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูป ตลอดจนถึงในเขตทะเลทรายซาฮาราของทวีปแอฟริกา จักรวรรดิโรมันเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด สามารถขยายอิทธิพลครอบครองดินแดนไปทั่วมากกว่าครึ่งหนึ่งของภาคพื้นทวีป ยุโรปเลยก็ว่าได้ รวมทั้งเกาะอังกฤษด้วย

Caesar-del

ส่วนทางด้านตะวันออกก็สามารถขยายอำนาจและอิทธิพล ต่อเนื่องไปจนถึงดินแดนเมโสโปเตเมีย และอาร์เมเนีย ในส่วนของความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรนั้นมันส่งผลให้ชาวโรมันแพร่ขยายเข้าไป ในดินแดน ต่างๆ โดยเฉพาะทางทวีปยุโรปซึ่งรับความเจริญจากชาวโรมันทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม อย่างเต็มตัว ทำให้ในยุคของ จูเลียส ซีซาร์ เป็นยุคสมัยที่ดีที่สุดของชาวโรมันเลยก็ว่าได้ และเป็นจักรพรรดิที่ชาวโรมันนับถือมากในยุคนั้น จนปัจจุบันชื่อของ ซีซาร์ ยังคงเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกอย่างไม่มีวันลืมเลือน