เฮเดรียนกำแพงแห่งชัยชนะ

wall-green

กำแพงเฮเดรียนเป็นกำแพงที่อยู่ทางทางใต้ของประเทศอังกฤษเพื่อกั้นแนวเขต ติดต่อกับประเทศสกอตแลนด์ กำแพงนี้ถูกก่อตั้งโดยจักรพรรดิเฮเดรียน ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศักราช  122 กำแพงฮาเดรียนเป็นอีกหนึ่งในยุทธวิธีของจักรพรรดิเฮเดรียน เพื่อป้องกันการรุกรานของชาวโรมันเชื้อสายชนพิคท์ และยังเพื่อเศรษฐกิจที่มั่นคงอีกด้วย อีกทั้งที่สร้างกำแพงเฮเดรียนขึ้นมานั้น เป็นการกำหนดแบ่งเขตแดนไปในตัวด้วย กำแพงของโรมันที่ขึ้นชื่อที่สุด ก็คือกำแพงเฮเดรียนนี่แหละครับ เป็นกำแพงที่มีความยาวมากที่สุด

Hadrian-Wall

ยาวกว่ากำแพงเมืองจีนเสียอีก กำแพงเฮเดรียนมีประวัติอันยาวนานมากกว่าเกือบ 2 พันปี เป็นตำนานที่เล่าขาลกันว่าทหารของกองพันจักรพรรดิเฮเดรียนเป็นทหารที่ฝีมือ ดีที่สุดยากที่จะหาโรมันเผ่าต่างๆจะมาต่อกรและมีจักรพรรดิที่มีทั้งสติปัญญา และยุทธวิธีในการต่อสู้กับชาวโรมันเผ่าอื่นที่จะมารุกรานในเมืองเฮเดรียนของ ตน กำแพงเฮเดรียนมีความยาวมากๆ ซึ่งมากถึง 117 กิโลเมตร หินที่ใช้จะเป็นหินขนาด 3 เมตร จึงทำให้กำแพงมีความสูงราวๆ 6 เมตร ตามแนวเขตของกำแพงจะมีทหารคอยเสริมทัพถึง 9000000 คน นับรวมทหารราบและทหารม้า ยุคแห่งโรมันถือว่าเป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากdestination-wall

เป็นยุคที่มีสงครามแย่งชิงกันบ่อยครับ แต่จักรพรรดิเฮเดรียนไม่เคยที่ยอมให้โรมันเผ่าใดมารุกรานในเฮเดรียน และทหารโรมันแห่งเฮเดรียนก็ได้สร้างรากปักฐานอยู่หลายครอบครัว และมีความสุขกันเป็นอย่างมากและไม่มีทหารโรมันหรือชาติได้มาก้าวก่ายอีกต่อ ไป การครองราชย์ของจักรพรรดิเฮเดรียนแฝงไปด้วยกลิ่นไอละมุนแห่งความสงบของ ประชาชนชาวเฮเดรียนไว้อย่างมากมาย กำแพงเฮเดรียนก็ยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ แต่ก็มีความชำรุดทรุดโทรมไปตามการเวลาเช่นกัน