การดำรงชีวิตของชาวโรมัน

Banquet-rome

ในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองของจักรวรรดิ โรมันนั้น ได้ทำให้บรรดาชนชั้นสูงชาวโรมัน และผู้มีฐานะร่ำรวยดำรงชีวิตได้อย่างฟุ่มเฟือย และหรูหราเป็นอย่างมาก ทั้งการสร้างคฤหาสน์ที่ใหญ่โต สุขสบาย มีสิ่งบำเรอความสะดวกอย่างครบถ้วน ลักษณะเด่นที่สะท้อนวิถีชีวิตที่ค่อนข้างหรูหราของชาวโรมันคืออ่างอาบน้ำ ซึ่งมีทั้งที่อยู่ในบ้านและในที่อาบน้ำสาธารณะ ในทางตรงข้ามแล้วประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะที่ยากจน โดยเฉพาะในกรุงโรมนั้นมีคนจนจำนวนมาก ซึ่งมีการใช้ชีวิตที่ยากจน ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและขาดในส่วนของสวัสดิการ ลักษณะเช่นนี้ได้สะท้อนถึงปัญหาสังคมของเมืองใหญ่ที่เจริญก้าวหน้าทางด้าน วัตถุอย่างแท้จริง และมักประสบปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกด้วยHouseRome และด้วยวัฒนธรรมสมัยโบราณคือ ชาวเมโสโปเตเมีย และอียิปต์ แม้จะมีแหล่งกำเนิดอยู่ในเขตของทวีปเอเชีย และรวมไปถึงทางตอนเหนือของแอฟริกาแล้ว แต่ความเจริญส่วนใหญ่กลับเป็นรากฐานของชาวตะวันตก เนื่องจากกรีกและโรมันรับเอาความเจริญของชาวอียิปต์และเมโสโปเตเมียไปนั้น เอง การพัฒนาและผสมผสานอันกลมกลืนเป็นวัฒนธรรมของตน ซึ่งได้สืบทอดไปสู่ทวีปยุโรป พร้อมกับการขยายตัวของจักรวรรดิโรมัน ทำให้ชาวตะวันตกได้หล่อหลอมรวมขึ้นมาจากความหลากหลาย ในส่วนของชาวจีนและอินเดียนั้นเป็นวัฒนธรรมหลักของวัฒนธรรมตะวันออกโบราณที่ ได้รับอิทธิพล มาจากโลกภายนอกไม่มากนักrome-home เป็นพลเรือนให้พัฒนาด้านวัฒนธรรมตะวันออกและวัฒนธรรมตะวันตกในเวลาต่อมาต่าง มี เอกลักษณ์เป็นของตนเอง ซึ่งสิ่งที่คนส่วนใหญ่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นตามยุคสมัย นั้นเป็นสิ่งที่ชาวโรมันต่างรู้กันดีว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องมีการเปลี่ยน แปลงตามกาลเวลาอย่างชัดเจน สำหรับใครที่ชอบการใช้ชีวิตขิงนักรบโรมันสมัยก่อนก็สามารถหาได้จากการค้น คว้าหาข้อมูลเอาทางอินเตอร์เน็ตที่จะมีบอกอย่างละเอียดตามเว็บไซต์ทั่วไป